Ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015

Ngày 17/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 365/QĐ-TTg về việc Ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015

Bản quyền của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH ® 2015.

Bảo lưu mọi quyền. Ghi rõ nguồn "www.duongsathaninh.vn" ® khi sử dụng lại thông tin từ website này. 

Đia chỉ: 19/124 Đường Trần Huy Liệu - Phường Trường Thi - Tp Nam Định

Điện thoại: 0228.3.844.453 - Fax: 0228.3.816.140