Tin tức & sự kiện

Công ty CPĐS Hà Ninh phối hợp rào, xóa bỏ lối đi tự mở trên địa bàn huyện Mỹ Lộc – Tỉnh Nam Định.

       Công ty CPĐS Hà Ninh nhận được công văn số 4478/UBND-KTHT ngày 07/11/2023 của UBND huyện Mỹ Lộc – Tỉnh Nam Định về việc rào, xóa bỏ một số lối đi tự mở trên địa bàn huyện nhằm thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 08/12/2023  Huyện Mỹ Lộc tiếp tục xóa bỏ 03 lối đi tự mở qua đường sắt.

       Đến nay toàn tỉnh đã thực hiện xóa 173/249 lối đi tự mở qua đường sắt bằng 69,4% Kế hoạch (theo thống kê của ngành đường sắt, Nam Định đang là tỉnh thực hiện xóa được nhiều lối đi tự mở nhất trong cả nước tính từ thời điểm triển khai Nghị quyết 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty đã phối hợp với UBND huyện Mỹ Lộc, Đội Thanh tra An toàn số 3 – Cục đường sắt Việt Nam, Công an huyện Mỹ Lộc, UBND thị trấn Mỹ Lộc, Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Thanh rào, xóa bỏ các lối đi tự mở trên địa bàn. Đã hoàn thành rào, xóa lối đi tự mở tại 3 điểm: Km 77+900; Km 78+230; Km 78+425. Đào bỏ đất, đá, bê tông trong lòng LĐTM và 2 bên vai đường sắt hoàn trả lại nguyên trạng công trình.

       Trước đó ngày 26/9-27/9/2023 Công ty đã phối hợp rào, xóa bỏ 02 điểm giao cắt qua đường sắt trên địa bàn huyện Mỹ Lộc. Các hộ dân trên địa bàn đều đồng thuận với việc rào, xóa bỏ các lối đi tự mở và ký cam kết không phá dỡ./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *