Tin tức & sự kiện

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XII thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt VN lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 thống nhất đổi mới, sáng tạo, phát triển tổng công ty bền vững.

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Sau 2 ngày làm việc, hôm nay (8/9), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – An toàn – Hiệu quả” đã thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt VN đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ, đóng góp tích cực vào thành công chung của Đảng bộ Khối.

Ông Giang cũng đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt VN tập trung thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội đã đề ra. “Toàn Đảng bộ tổng công ty cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đẩu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.”, ông Giang nói.

Ông Giang cũng đề nghị, Đảng bộ tổng công ty cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới của doanh nghiệp; Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới tổng công ty và các đơn vị thành viên, nâng cao hiệu quả SXKD…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tổng công ty khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. 35 đại biểu đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tổng công ty khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 18 đại biểu.

Giữ vững ổn định tư tưởng, chính trị

Trước đó, báo cáo chính trị tại đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt VN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn Đảng bộ đã giữ vững sự ổn định về tư tưởng chính trị, đoàn kết, thống nhất cao từ việc ban hành các chủ trương đến việc điều hành tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động SXKD và công tác xây dựng Đảng.

Chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và sinh hoạt chi bộ ngày càng thiết thực, phù hợp với mô hình tổ chức SXKD của doanh nghiệp. Thực hành dân chủ trong sinh hoạt Đảng và trong các lĩnh vực hoạt động của tổng công ty và các đơn vị cơ sở. Đổi mới và cụ thể hóa nội dung lãnh đạo của cấp ủy trong doanh nghiệp bằng quy chế, tăng cường kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng và chức trách được giao. Tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên phát huy vai trò ở các cấp, chú trọng thực hiện chức năng của các tổ chức quần chúng.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác quản lý điều hành có nhiều tiến bộ, khoa học hơn, phát huy trí tuệ tập thể, đảm bảo tính tập trung thống nhất. Tai nạn giao thông đường sắt đã dần được kiềm chế, giảm sâu so với nhiệm kỳ trước ở cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương.

Cùng đó, kinh doanh vận tải có nhiều cải thiện trong việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ. Từ năm 2016 đến nay đã thực hiện phân khúc khách hàng để khai thác hiệu quả các tuyến cự ly trung bình, phát triển thêm sản phẩm dịch vụ mới và chất lượng dịch vụ ngày càng được cải thiện và tiệm cận dần với nhu cầu của khách hàng,… từng bước cung cấp dịch vụ theo nhu cầu của xã hội trên nền tảng yêu cầu về chất lượng. Sản lượng và doanh thu khối công nghiệp cơ khí có mức tăng trưởng cao, vượt xa chỉ tiêu Nghị quyết.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn, phát triển Tổng công ty bền vững, từng bước hiện đại. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu do chủ sở hữu giao, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; đảm bảo đủ việc làm, nâng cao đời sống người lao động.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *