Tin tức & sự kiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CPĐS Hà Ninh năm 2022

          Ngày 08/4/2022 tại trụ sở chính, công ty CPĐS Hà Ninh đã trang trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tham dự Đại hội có ông Vũ Anh Minh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các ông bà đại diện Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Ban Tổ chức cán bộ, Kiểm tra kiểm toán Tổng công ty ĐSVN; về phía Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh có ông Đậu Văn Long – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty, Ban Kiểm soát và 92 cổ đông sở hữu đại diện cho 97,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

          Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung quan trọng như: công tác quản trị, điều hành năm 2021 và định hướng công tác quản trị năm 2022; báo cáo hoạt động tài chính và báo cáo hoạt động tài chính đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Kết quả năm 2021: tổng doanh thu 171.663.881 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 955.129 triệu đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9.180 triệu đồng/người/tháng. Thông qua chi trả cổ tức là 6% sau 4 năm Công ty không có cổ tức. Với kết quả đạt được đã thể hiện đường lối chỉ đạo, điều hành đúng đắn của HĐQT và sự quyết liệt của Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của toàn Công ty.

          Phát biểu tại Đại hội, ông Vũ Anh Minh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam đại diện cổ đông lớn đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được năm 2021 của Công ty. Đồng thời, đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới của năm 2022, nhấn mạnh Công ty cần tập trung nguồn lực để đưa ra các giải pháp kịp thời, hợp lý trong sản xuất, nâng cao năng lực thi công đảm nhận độc lập các dự án lớn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Đại hội đã thông qua.

          Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và người lao động quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

          Một số hình ảnh Đại hội

Ông Vũ Anh Minh – Chủ tịch Hội đồng thành viên tổng công ty đường sắt Việt Nam

 

Ông Đậu Văn Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 

 

Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó giám đốc công ty 

 

Các đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

 

Đại hội biểu quyết

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *