Tin tức & sự kiện

Đảng ủy công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương V lần thứ XIII của Đảng

           Đảng ủy công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết lần thứ V Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII tại 4 điểm với 11 Chi bộ và gần 156 Cán bộ Đảng viên Công ty dự học.

          Trong 3 ngày 16,17, 18/8 đồng chí Đậu Văn Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng bộ công ty trực tiếp làm báo cáo viên tại các Chi bộ Khu vực 1, Khu vực 2 và Khu vực 4. Ngày 19/8 Tại phòng Hội nghị công ty, các Chi bộ khối cơ quan và các Chi bộ Khu vực 3 đã nghe đồng chí Trần Văn Tuấn – Thành ủy viên, Phó giám đốc trung tâm Chính trị Tp Nam Định là báo cáo viên. Đồng chí trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết lần thứ V của BCH Trung ương Khóa XIII. Trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

          Sau khi kết thúc Hội nghị đồng chí Đậu Văn Long – Bí thư Đảng Ủy đề yêu cầu cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị học tập, quán triệt viết bản thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những điểm mới, mục tiêu, giải pháp trong các Nghị quyết được ban hành sau Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII.

Một số hình ảnh trong các buổi học tập Nghị quyết trung ương V đại hội

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương V  lần thứ XIII của Đảng tại Khu vực 2

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương V  lần thứ XIII của Đảng tại Khu vực 4

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương V  lần thứ XIII của Đảng tại các Chi bộ khối cơ quan và Khu vực 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *