GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

– Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

– Tên giao dịch quốc tế: HA NINH RAILWAY JOINT STOCK COMPANY

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0600201572 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 30/7/2003 và cấp thay đổi lần thứ 09 ngày 06/6/2018.

– Vốn điều lệ: 15.099.000.000 đồng

– Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 15.099.000.000 đồng

– Điạ chỉ: Số 19 ngõ 124 đường Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, TP Nam Định.

– Số điện thoại: 02283 844 453

– Số fax: 02283 861 140

– Website: www.dshn.vn

– Mã cổ phiếu (nếu có): RHN

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI