Tin tức & sự kiện

Lễ kết nạp Đảng viên mới

          Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, được sự nhất trí của Đảng bộ Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh các Chi bộ Kế hoạch – Kỹ thuật và Chi bộ Tổ chức – Tài chính đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới.

          Trước đó, ngày 20/4/2022 Chi bộ Kế hoạch – Kỹ thuật tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú: Nguyễn Quang Dương vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Phạm Quang Vinh – Phó giám đốc Công ty – Bí thư Chi bộ Kế hoạch – Kỹ thuật trao Quyết định kết nạp, đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Quang Dương trong thời gian dự bị.

Đồng chí Phạm Quang Vinh – Phó giám đốc Công ty – Bí thư Chi bộ Kế hoạch – Kỹ thuật trao Quyết định kết nạp cho Đảng viên mới Nguyễn Quang Dương

          Đến ngày 16/6/2022 vừa qua, sau buổi sinh hoạt thường kỳ Chi bộ Tổ chức – Tài chính đã thực hiện Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Vũ Thị Hằng. Tại buổi Lễ đồng chí Đỗ Hồng Sơn – Phó bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty ghi nhận những kết quả mà Chi bộ đã làm được trong thời gian vừa qua, đồng thời chúc mừng đồng chí Đảng viên mới. Hy vọng các đồng chí trong Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và công tác chuyên môn trong năm 2022.

Đồng chí Đỗ Hồng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty và đồng chí Trần Anh Nguyên Bí thư Chi bộ Tổ chức – Tài chính trao Quyết định kết nạp cho Đảng viên mới Vũ Thị Hằng

          Sau khi nhận Quyết định các đồng chí Nguyễn Quang Dương và Vũ Thị Hằng, Đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người Đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

          Một số hình ảnh buổi Lễ:

Đồng chí Đỗ Hồng Sơn – Phó bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty phát biểu tại buổi Lễ

Chi bộ Tổ chức – Tài chính thực hiện Nghi thức chào cờ

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Đảng viên mới, đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc lời tuyên thệ, ngày 20/4.

Đồng chí Vũ Thị Hằng, Đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ, ngày 16/6.

One thought on “Lễ kết nạp Đảng viên mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *