LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Trụ sở: 19/124 Đường Trần Huy Liệu – Phường Trường Thi – Tp Nam Định

  Website : www.dshn.vn

   Điện thoại:0228.3.844.453 – Fax: 0228.3.844.453

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ