Tin tức & sự kiện

Phối hợp rào, xóa bỏ lối đi tự mở Km 101+050 trên địa bàn huyện Vụ Bản – Tỉnh Nam Định.

 

          Ngày 11/01/2024 Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh phối hợp với Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thanh; Đội Thanh tra – An toàn số 3 – Cục đường sắt Việt Nam; Ủy ban nhân dân huyện Vụ Bản; Ủy ban thị trấn Gôi – Huyện Vụ Bản và các phòng nghiệp vụ thực hiện rào, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt tại vị trí: Km 101+050 trên địa bàn.

Lối đi tự mở qua đường sắt tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn

          Tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Nam Định có chiều dài là 41,15 km đường chính tuyến từ Km 72+100 (thuộc xã Mỹ Thuận – Nam Định) đến Km 113+250 (thuộc xã Yên Bằng – Ý Yên – Nam Định). Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh nhận được Công văn số 17/CNHT-GSKT&ATGTĐS ngày 07/01/2024 của Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thanh về việc đề nghị rào, xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở KM 101 + 050 (trong Ga Núi Gôi) nhằm thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tiến hành rào, xóa bỏ lối đi mở qua đường sắt tại điểm trên về phía trái lý trình rào bằng tôn sóng với chiều dài = 3m; phía phải lý trình đường sắt rào bằng tôn sóng với chiều dài = 6m.

          UBND thị trấn Gôi – huyện Vụ Bản tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân trên địa bàn đồng thuận việc rào, xóa bỏ lối đi tự mở trên và người dân ký cam kết không phá, dỡ.

BV: Tổ truyền thông

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *