Tin tức & sự kiện

TB Số 166/ĐSHN ngày 27/3/2020 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 & QĐ số 167/HĐQT ngày 27/3/2020 Về việc thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

File đính kèm : Tải về

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *