Tin tức & sự kiện

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ CÔNG NHÂN NĂM 2020

           Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-CĐĐS ngày 13/3/2020 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020; Thực hiện nội dung cam kết phối hợp giữa Giám đốc Công ty và Ban thường vụ Công đoàn Công ty năm 2020.

           Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh đã chủ động báo cáo xin ý kiến Ban thường vụ Đảng Công ty, phối hợp Chuyên môn triển khai cụ thể bằng Kế hoạch số 802/LT-ĐSHN ngày 08/3/2020 để tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân – Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, thiết thực chào mừng 130 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc tế Lao động 1/5 với với chủ đề: “Cải thiện điều kiện làm việc vì an toàn, sức khỏe của người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”. Công đoàn Công ty đã chủ động triển khai kế hoạch đến các đơn vị, đồng thời đề nghị các đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Tháng Công nhân và Tháng an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

          Trong tháng 5/2020, Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh đã tổ chức thành công Hội nghị người Lao động. Tại Hội nghị Giám đốc Công ty đã giải đáp những kiến nghị của người lao động đồng thời giao nhiệm vụ cho các bộ phận có liên quan giải quyết kịp thời những đề xuất cấp bách, chính đáng nhằm kịp thời phục vụ sản xuất, chăm lo đời sống cho người lao động; Biểu dương, khen thưởng cán bộ, đoàn viên Công đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; Tổ chức các hoạt động thăm hỏi đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

          Bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, chuyên môn và Công đoàn Công ty trang cấp: Cấp 02 cây lọc nước, cấp 01 ti vi phục vụ cho người lao động cung cầu Phủ Lý, cung đường Ninh Bình, cung đường Nam Định; Cấp téc đựng nước cho trạm chắn Km 0+675; Km 118+600; Cấp 4 bàn ăn, mười ghế nhựa; Cấp 20 ghế nhựa cho cung đường Nam Định, cung đường Trình Xuyên; Xây dựng đơn vị, trạm chắn “Chính quy – Văn hóa – An toàn”: Cung đường Chợ Ghềnh – làm lại cổng; Cung đường Đồng Giao xây hàng rào đơn vị; Làm mái che mưa, nắng cho 06 trạm chắn đường ngang; Đầu tư kinh phí làm dàn chắn rút cho đường ngang Km 87+630, Km 118+60; Đề nghị Quỹ xã hội từ thiện Tổng Công ty trợ cấp thăm, tặng quà cho 20 cán bộ Công nhân viên lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị trong Công ty; Công đoàn đường sắt Việt Nam trợ cấp 07 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại Cung đường Đồng Văn – Nam Định, Chắn KV 3,4 và Khối Cơ quan. Một trong những điểm nổi bật trong hoạt động Tháng công nhân năm 2020 đó là: Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh đã huy động đóng góp giúp đỡ công nhân viên người lao động trong ngành Đường sắt gặp phải do dịch Covid-19, tổng số tiền là: 40.000.000 đồng.

         Ngoài ra còn nhiều những hoạt động ý nghĩa khác trong chuỗi hành động Tháng Công nhân, nhằm đem hạnh phúc cho người lao động bằng những việc làm tuy không lớn nhưng thiết thực và có giá trị nhân văn nhân văn sâu sắc. Đã tạo điều kiện để tập thể công nhân viên người lao động yên tâm lao động, sản xuất thể hiện nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp. Các hoạt động trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 đã tạo nên động lực mạnh mẽ cho người lao động. Khích lệ tinh thần thi đua sôi nổi, thúc đẩy lao động sản xuất, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của Ban Điều hành và tổ chức Công đoàn với người lao động Công ty./.

                                       Tổ truyền thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *